Znaczenie regularnej konserwacji wózków widłowych

IMG_7738Duża częstotliwość eksploatacji wózków widłowych sprawia, iż do ich bezpiecznego użytkowania niezbędny jest regularny przegląd i systematyczna konserwacja tego rodzaju sprzętu. W przypadku pracy na tzw. widlakach, kwestią nadrzędną jest też zagwarantowanie pracownikom wysokiej jakości maszyn i odpowiednich warunków pracy, które zoptymalizują jej bezpieczeństwo.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), za główne powody wypadków w miejscu pracy uznaje się niezgodne z przepisami zachowanie pracownika, złą organizację pracy oraz nieodpowiedni stan techniczny sprzętów i pojazdów wykorzystywanych w pracy. W kontekście pracy na wózkach widłowych warto podkreślić, iż nawet niewielka usterka lub jakakolwiek nieprawidłowość w sposobie funkcjonowania pojazdu, może przyczynić się do poważnej awarii wózka jezdniowego, a nawet doprowadzić do wypadku, w którym zostaną poszkodowani pracownicy firmy. W wyniku regularnej i dokładnej konserwacji wózka, ryzyko to zostaje ograniczone do minimum, a sprzęt może być bezpiecznie użytkowany.

Należy podkreślić, iż konserwacji wózka widłowego nie każdy może się podjąć. Wymagane są tu odpowiednie i wysoce specjalistyczne kwalifikacje. Wynika to przede wszystkim z dużej różnorodności, złożoności oraz coraz większej automatyzacji wózków widłowych, gdzie bez odpowiedniej wiedzy i umiejętności niemożliwa jest prawidłowa konserwacja tych pojazdów. Konieczne jest w tym przypadku ukończenie szkolenia z zakresu wózków widłowych, które kładzie nacisk przede wszystkim na znajomość zasad eksploatacji pojazdu oraz instrukcji i dokumentacji techniczno-ruchowej sprzętu. Dlatego też, konserwacje wózków widłowych należy zlecić specjalistom, jak np. http://www.suret.com.pl/?strony/serwis-wozkow-CLARK.html.

Na stan techniczny wózka widłowego wpływa również jego umiejętne użytkowanie przez operatora. Jest on zobowiązany do zaznajomienia się i przestrzegania zasad BHP oraz poznania sposobu działania i poprawnego użytkowania wózka. Musi on również wiedzieć, na co zwrócić uwagę przed, jak i po zakończeniu pracy z wózkiem widłowym. Do obowiązków operatora należy również regularne sprawdzanie stanu baterii, stopnia zużycia kół pojazdu, wyosiowania i pracy wideł, działania sygnałów dźwiękowych oraz stanu instalacji hydraulicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *